Vi på Naprapat Östermalm, Medarbetarna

anders
erik
emilie
maria

Anders Göransson

Leg naprapat och delägare som startade Med.arbetarna år 1996. Anders tog examen år 1997. Han är utbildad i idrottsmedicin steg 2. Han var under åren 1998 till 2003 Idrottsmedicinskt ansvarig naprapat i Hammarby IF.

Erik Pilfalk

Leg Naprapat. Började jobba hos Med.Arbetarna våren 2007. Erik tog examen år 2008. Utbildad inom Akupunkturtekniken Dry Needling.

Emelie Rydén

Legitimerad Naprapat. Tog examen år 2010 och började jobba hos Med.Arbetarna år 2011. Arbetar både på kliniken och ute på våra anslutna företag.

Maria Thalén

Legitimerad Naprapat. Började jobba hos Medarbetarna år 2011 och är utbildad i Idrottsmedicin steg 2 och tog examen år 2007.

MedArbetarna_logo Östermalm